Asante Care logo Wanda Meening

VOEDINGSDESKUNDIGE | GEWICHTSCONSULENT | VOEDINGSCOACH

Praktijk voor gewichtsbeheersing en beweegadvies

PRIVACYVERKLARING VAN ASANTE CARE

pdf privacyverklaring

 Asante Care, gevestigd Heesterburgh 15, 5221 PP ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens
www.asantecare.nl
contact@asantecare.nl
Heesterburg 15
5221 PP ’s-Hertogenbosch
06 53183002

Persoonsgegevens
Asante Care verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of
omdat u deze gegevens zelf aan Asante Care verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Asante Care verwerkt.
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over uw activiteiten op de website Asante Care
• Internet browser en apparaat type

Asante Care heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers jonger
dan 18 jaar. Als Asante Care volgens u, zonder toestemming van de ouders gegevens heeft
verzameld, neem dan contact op met Asante Care op contact@asantecare.nl. Uw gegevens
worden dan uit het bestand verwijderd.

Doel en grondslag
Asante Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren.
– Asante Care verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals de
gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Asante Care neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens
Asante Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Asante Care hanteert de volgende bewaar-
termijn voor de eerder genoemde persoonsgegevens. (zie persoonsgegevens die zij verwerkt).
Bewaartermijn: 7 jaar. Reden: wettelijk verplicht door belastingdienst.

Persoonsgegevens delen met derden
Asante Care verkoopt of stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden, en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan de wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken
Asante Care maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt
hoe deze bezoeker zich gedraagt op de website en welke pagina’s hij bezoekt. Dit is een
gebruikelijke manier van werken voor websites en levert informatie op die bijdraagt aan de kwaliteit
van de gebruikerservaring. De informatie die Asante Care via cookies registreert bestaat onder
meer uit IP-adressen, type browser en bezochte pagina’s. Dit om informatie te verzamelen over de
pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug
komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Asante Caren houdt ook bij
welke informatie de browser deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doet u door
gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie vind u bij de website van
de aanbieder van de browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Asante Care.

Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Asante Care een
verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens uit haar computerbestand te halen. U kunt een
verzoek tot inzage, corrigeren of verwijderen indienen via contact@asantecare.nl. U ontvangt zo
spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van Asante Care terug.

Persoonsgegevens beveiligen
Asante Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan direct contact op via contact@asantecare.nl.