Asante Care logo Wanda Meening

VOEDINGSDESKUNDIGE | GEWICHTSCONSULENT | VOEDINGSCOACH

Praktijk voor gewichtsbeheersing en beweegadvies

Disclaimer

pdf Disclaimer

ALGEMEEN
Op het gebruik van de website www.asantecare.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiks- voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Asante Care (KvK 84632119) streeft ernaar op deze website altijd juiste
en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Asante Care niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Asante Care behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen, of onderdelen te verwijderen zonder daarover bezoekers mededeling te hoeven doen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Asante Care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-MAIL

Asante Care garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle publicaties en uitingen van Asante Care zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Asante Care daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.